home  | contact  |  voorwaarden
vestigingsadres: Bijsterhuizen 3007a, 6604 LP  Wijchen, tel. +31(0)24 645 58 88, fax +31(0)24 645 44 04, email inspire@enon.nl
    ‹‹ voeg website toe aan uw favorieten ››

   alles over opritverwarming / wegdekverwarming / hellingbaanverwarming

INSTALLATIE WEGDEKVERWARMING ONDER GIETASFALT


Installatie van de verwarmingskabel vindt plaats op een gladde (geen scherpe uitsteeksels) constructieve ondergrond (bijv. beton).
Eerst wordt een laag "naakt glasvlies" of "gebitumeerd haarvilt" neergelegd. Hierop wordt de montagekabel met metalen montageprofielen gemonteerd. Na montage van de verwarmingskabel wordt één of twee lagen asfalt aangebracht. Bij één laag wordt meestal 25mm gietasfalt aangebracht, ingestrooid met grind 1/3 of zand. Bij twee lagen, worden 2 lagen gietasfalt van elk 25mm aangebracht, ingestrooid met grind 1/3 of zand. De verwarmingskabel komt in de 1e laag.

Verwarmingskabel:
De verwarmingskabel is geschikt voor toepassing in gietasfalt en geschikt voor temperaturen tot +235°C. De verwarmingskabel wordt met metalen montageprofielen op de ondergrond gemonteerd. Het legpatroon en de onderlinge lusafstand wordt door Enon met een schets/tekening opgegeven.

IJs-sneeuwsensor:
De sensor dient in het rijspoor in het wegdek te komen. Het kan zijn dat voor montage van de sensor een sparing in de ondervloer moet worden gehakt. Het messing sensorhuis kan samen met een stalen sensorbuis (3/4? ) worden aangebracht. Later kan dan de sensorkabel worden getrokken.

Aanbrengen gietasfalt:
Let op bij het aanbrengen van het gietasfalt op de volgende zaken:
- Alle toegepaste materialen dienen kortstondig een temperatuur van ca. 235°C kunnen weerstaan.
- De verwarmingskabel is met een mof waterdicht verbonden met een aansluitkabel (koud eind). De verwarmingskabel moet
  na het aanbrengen van het asfalt volledig t/m de mof zijn omsloten door het asfalt. Het warme deel na de mof mag zich
  NOOIT buiten het asfalt bevinden.
- Voor een gelijkmatig verwarming van het wegdek dient de asfaltlaag boven de verwarmingskabel overal gelijk te zijn.
- Tijdens het aanbrengen van het gietasfalt dient men er voor te waken dat de verwarmingskabel niet beschadigd wordt
  (geen zware of puntige voorwerpen laten vallen, met lopen de verwarmingskabel zoveel mogelijk ontzien, etc.).
- Tijdens het aanbrengen van het gietasfalt dient men de weerstand en isolatieweerstand van de verwarmingskabels
  continue te controleren. Indien er een kabelbreuk is geconstateerd, deze direct repareren.
- Het warme deel van de verwarmingskabel mag NOOIT worden ingekort, alleen de aansluitkabel (koud eind) mag worden
  ingekort of verlengd. In bedrijf stellen: Na uitharding van het asfalt wegdek mag het verwarmingssysteem in bedrijf worden
  gesteld (ca. 30 dagen). Men mag NOOIT het droogproces van het wegdek versnellen door inschakeling van het
  verwarmingssysteem.

In bedrijf stellen:

Na uitharding van het asfalt mag het verwarmingssysteem in bedrijf worden gesteld (opgave leverancier asfalt vloer). Men mag NOOIT het droogproces van de vloer versnellen door inschakeling van het verwarmingssysteem.