home  | contact  |  voorwaarden
vestigingsadres: Bijsterhuizen 3007a, 6604 LP  Wijchen, tel. +31(0)24 645 58 88, fax +31(0)24 645 44 04, email inspire@enon.nl
    ‹‹ voeg website toe aan uw favorieten ››

   alles over opritverwarming / wegdekverwarming / hellingbaanverwarming

INSTALLATIE WEGDEKVERWARMING ONDER BETON


Installatie van de verwarmingskabel vindt plaats op een vlakke ondergrond (beton) of direct op een bouwstaalnet. Voor beide methoden geldt dat na montage de verwarmingskabel wordt bedekt met ca. 3-4cm beton. Naarmate de betonlaag dikker is, wordt het systeem trager.

Vlakke ondergrond:

Verwarmingskabel:
De verwarmingskabel wordt met kunststof of metalen montageprofielen op de ondergrond gemonteerd. Het legpatroon en de onderlinge lusafstand wordt door Enon met een schets/tekening opgegeven.

IJs-sneeuwsensor:
De sensor dient in het wegdek te komen. Hiervoor moet, voordat het beton wordt aangebracht een ruimte worden vrijgehouden om de sensor te plaatsen. Dit kan met piepschuim, een blok hout of een pvc-buis. Tevens dient een buis (slagvast PVC of staal ¾? ) te worden aangebracht waardoor later de sensorkabel kan worden getrokken. De hostaliet buis moet naar het piepschuim / blok hout / pvc-buis worden geleid en bevestigd en waterdicht worden afgewerkt.

Bouwstaalnet:

Verwarmingskabel:
De verwarmingskabel wordt met ty-wraps/bundelbandjes op de bovenste bewapening (meestal bouwstaalnet 150x150x8mm) gemonteerd. Het legpatroon en de onderlinge lusafstand wordt door Enon met een schets/tekening opgegeven. Voor de montage heeft het de voorkeur de langsstaven van het bouwstaalnet aan de bovenkant te leggen evenwijdig aan de lengteas van de helling.

IJs-sneeuwsensor(en):
De sensor dient in het wegdek te komen. Plaats deze op een positie waar men als eerste ijsvorming of sneeuw kan verwachten. In het geval van 2 sensoren wordt er meestal één boven en één onder geplaatst. Voordat het beton wordt aangebracht dient een ruimte te worden vrijgehouden om de sensor te plaatsen. Tevens moet een sensorbuis (slagvast PVC ¾") te worden aangebracht waardoor later de sensorkabel kan worden getrokken. Een methode voor de sensorplaatsing is, gebruik te maken van een PVC buis (ø110mm) die zo´n 10-20cm boven de bewapening uitsteekt en onderin is afgedicht met een cap en voorzien is van een opening. Door deze opening wordt de sensorbuis gestoken en rondom afgedicht met bijv. PUR-schuim. Met een 90° bocht komt de sensorbuis tot aan de bovenkant van de PVC buis. De PVC buis wordt met ty-wraps vast gezet aan het bouwstaalnet. De sensorbuis wordt eveneens goed bevestigd met ty-wraps aan het bouwstaalnet.

Betonstort:

Let op bij het storten van het beton op de volgende zaken:
- De verwarmingskabel is met een mof waterdicht verbonden met een aansluitkabel (koud eind). De verwarmingskabel moet
  na het aanbrengen van het beton volledig t/m de mof zijn omsloten door het beton/asfalt. Het warme deel na de mof mag
  zich NOOIT buiten het beton bevinden.
- Voor een gelijkmatige verwarming van het wegdek dient de betonlaag boven de verwarmingskabel overal gelijk te zijn, bij
  voorkeur ca. 3-4 cm. Indien de laag dikker is reageert het systeem trager.
- Tijdens het storten de beton niet van grote hoogte laten vallen. Het verdient de voorkeur de beton met een slang te laten
  vloeien of met een kubel aan te brengen.
- Tijdens het storten dient men er voor te waken dat de verwarmingskabel niet beschadigd wordt (geen zware of puntige
  voorwerpen laten vallen, oppassen dat men niet met de trilnaald(en) de kabel of sensorbuis beschadigd, met lopen de
  verwarmingskabel zoveel mogelijk ontzien, etc.).
- Tijdens het storten dient men de weerstand en isolatieweerstand van de verwarmingskabels continue te controleren.
  Indien er een kabelbreuk is geconstateerd, deze direct repareren of de plaats markeren waar de beschadiging zit (het is
  meestal niet mogelijk in de vloeibare beton een reparatie uit te voeren). Later kan ter plaatse van de breuk het beton worden
  weggehakt en de kabel gerepareerd worden.

In bedrijf stellen:

Na uitharding van het betonnen wegdek mag het verwarmingssysteem in bedrijf worden gesteld (ca. 30 dagen). Men mag NOOIT het droogproces van het wegdek versnellen door inschakeling van het verwarmingssysteem.