home  | contact  |  voorwaarden
vestigingsadres: Bijsterhuizen 3007a, 6604 LP  Wijchen, tel. +31(0)24 645 58 88, fax +31(0)24 645 44 04, email inspire@enon.nl
    ‹‹ voeg website toe aan uw favorieten ››

   alles over opritverwarming / wegdekverwarming / hellingbaanverwarming

INSTALLATIE WEGDEKVERWARMING IN ZAND ONDER KLINKERS


Installatie van de verwarmingskabel vindt plaats op een gladde (geen scherpe uitsteeksels) ondergrond, het liefst een harde ondergrond zoals beton. Hierop wordt met kunststof montageprofielen de verwarmingskabel gelegd. Op de verwarmingskabel komt het liefst een verdicht zandbed (zand-cement), waarin de klinkers worden gelegd.

Omwille van architectonische eigenschappen willen architecten wel eens voor verwarming onder klinkers kiezen, echter om diverse redenen die hieronder zijn genoemd, geniet dit systeem niet onze voorkeur.

Verwarmingskabel:

De verwarmingskabel is dezelfde als die voor beton wordt toegepast en geschikt voor toepassing in zand. De verwarmingskabel wordt met kunststof montageprofielen op de ondergrond gemonteerd. Het legpatroon en de onderlinge lusafstand wordt door Enon met een schets/tekening opgegeven.

IJs-sneeuwsensor:

De sensor dient in het rijspoor in het wegdek te komen. Hiervoor kan men het messing sensorhuis reeds plaatsen en tevens een sensorbuis (hostaliet of stalen buis ¾? ) aanbrengen. Hierdoor wordt later de sensorkabel getrokken. Het is aan te bevelen, om het sensorhuis met cement tussen de klinkers te fixeren.

Aanbrengen klinkers:

Let op bij het aanbrengen van de klinkers op de volgende zaken:
- De verwarmingskabel is met een mof waterdicht verbonden met een aansluitkabel (koud eind). De verwarmingskabel moet
  na het aanbrengen van de klinkers volledig t/m de mof zijn omsloten door het zand/cement. Het warme deel na de mof mag
  zich niet in de open lucht bevinden.
- Tijdens het aanbrengen van de klinkers dient men er voor te waken dat de verwarmingskabel niet beschadigd wordt (geen
  zware of puntige voorwerpen laten vallen, met lopen de verwarmingskabel zoveel mogelijk ontzien, etc.).
- Tijdens het aanbrengen van de klinkers dient men de weerstand en isolatieweerstand van de verwarmingskabels continue
  te controleren. Indien er een kabelbreuk is geconstateerd, deze direct repareren.
- Het warme deel van de verwarmingskabel mag NOOIT worden ingekort, alleen de aansluitkabel (koud eind) mag worden
  ingekort of verlengd.

Eigenschappen verwarming in zand onder klinkers:

- Zand isoleert zeer goed en draagt dus slecht warmte over.
- Bij verwarming zal ook het vocht in het zand worden verwarmt. Dit kost extra (verdampings) energie.
- Klinkers zijn dik (8 - 10cm), waardoor de warmtedoorvoer naar het oppervlak relatief lang duurt

Nadelen elektrische verwarming in zand onder klinkers:

- Traag systeem: Door bovenstaande eigenschappen is de reactietijd van zo'n systeem veel trager dan bij bijv. een
  betonnen wegdek. Om dit enigszins te verbeteren passen we vermogensdichtheid van 300W/m2 toe (beton ca. 240W/m2).
  Aangezien de kabel zijn warmte minder goed kan afstaan mag het vermogen per meter kabel, niet hoger zijn dan 25W/m. De
  warmte afgifte kan worden verbeterd door de kabel te leggen in een verdicht zandbed (zand/cement).
- Grote kans op beschadiging: Door een instabiele ondergrond en mogelijke verzakking van de klinkers is beschadiging van
  de verwarmingskabels aanzienlijk.

Voordelen elektrische verwarming in zand onder klinkers:

Warmtetechnisch zijn er geen voordelen t.o.v. andere systemen

In bedrijf stellen:

Na uitharding van de zand/cement mag het verwarmingssysteem in bedrijf worden gesteld.